Холбоо барих

МАМБХ Төв

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг

Мэйл: mmpa@mmpa.mn+976 9077 0210

Эрдэнэт салбар зөвлөл

Орхон аймаг, Эрдэнэт хот

Мэйл: mmpa@mmpa.mn+976 9935 1018

Оюутолгой салбар зөвлөл

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум

Мэйл: mmpa@mmpa.mn+976 9990 4526

Бор-Өндөр салбар зөвлөл

Хэнтий аймаг Бор-Өндөр сум

Мэйл: mmpa@mmpa.mn+976 9908 7961