portfolio-img Монгол улсад Уул уурхайн салбар үүсч хөгжсөний 95 жилийн ойн медаль, бэлэг дурсгалын зүйлсийг Холбооны хүндэт Ерөнхийлөгч М.Дамдинсүрэн гуайд гардууллаа. portfolio-img portfolio-img portfolio-img

Холбооны Хүндэт ерөнхийлөгч М.Дамдинсүрэн гуайд хүндэтгэл үзүүллээ

2018-03-01

Огноо:2018/04/19