blog

Холбооны гадаад гишүүнчлэл

            Холбооны 2019 оны гишүүнчлэлийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа тасралтгүй явагдсаар байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар холбоонд Уудам хангай трейд ХХК, Tangshan shenzhou manufacturing хэмээх компаниуд гишүүн байгууллагаар элсэн, холбооны үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллахаар болоод байна.