blog

Санамж бичиг байгууллаа

        МАМБХолбоо ХБНГУ-ын Фрайбергийн Техникийн Их Сургуулийн Берг Академитэй нүүрсний судалгаа шинжилгээний чиглэлээр хамтран ажиллах санамж бичгийг байгууллаа. Холбоог төлөөлж Ерөнхийлөгч Б.Чинзориг, Удирдах зөвлөлийн гишүүн Л.Батзориг, Гадаад харилцаа хариуцсан зөвлөх Д.Баяр, Менежер М.Долгор, Фрайбергийн Техникийн их сургуулийг төлөөлж тус сургуулийн профессор Drebenstedt, Академийг төлөөлж Доктор Wollenberg болон Fehse нар хэлэлцэж, тохирсны үндсэн дээр 2 тал хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Уг санамж бичгийг байгуулснаар манай судлаачдад өргөн хүрээг хамарсан судалгааг хийх боломж нээгдэж байна.Файлууд
SCAN_20191016_145604937.pdf