blog

2020 гишүүнчлэл

МАМБХолбооны 2020 оны гишүүнчлэлийн бүртгэл эхэлж "Монголиа Процессинг Техноложис" ХХК гишүүн байгууллагаар элсэн, тус компанийг төлөөлж Гүйцэтгэх захирал М.Базарргчаа гишүүн байгууллагын гэрчилгээг гардан авлаа.