blog

2020 оны анхдугаар удирдах зөвлөлийн хурал

МАМБХолбооны Удирдах зөвлөлийн гишүүд шинэчлэгдсэн бүрэлдэхүүнээрээ 2020 оны 01-р сарын 31-ний өдөр хуралдлаа. Уг хурлаар холбооны 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон санхүүгийн төсвийг хэлэлцэн баталсан. Хуралд дараах гишүүд оролцлоо. Үүнд:

УЗ-ийн дарга

Б.Чинзориг

УЗ-ийн гишүүн

Х.Лхагвабаатар


УЗ-ийн гишүүн

Д.Цолмонтуяа


УЗ-ийн гишүүн

Л.Батзориг

УЗ-ийн гишүүн

М.Батзаяа


ХЗ-ийн гишүүн

Б.Азжаргал

Бичгээр санал ирүүлсэн гишүүд. Үүнд:

УЗ-ийн гишүүн

Б.Батбаяр

УЗ-ийн гишүүн

Д.Эрдэнэцогт


УЗ-ийн гишүүн

Х. Ганпүрэв


Оролцсон:

МАМБХолбооны гүйцэтгэх захирал                     Н.Буян-Өлзий

МАМБХолбооны менежер                                      М.Долгор


Файлууд
Төлөвлөгөө_2020.pdf