blog

Эрдэс боловсруулалт 2020 олон улсын хурал зохион байгуулах тухай

МАМБХолбооноос 2 жил тутам "Эрдэс боловсруулалт 2020" олон улсын хурлыг зохион байгуулдаг тав дахь удаагийн уг хурлыг 2020 оны 10-р сарын 16, 17-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулна. Хавсралтаас хурлын удирдамжийг татаж авна уу.


Файлууд
2020_udirdamj_en.mon.pdf