blog

2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Монголын ашигт малтмал баяжуулагчдын холбооны 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө.

Файлууд
Төлөвлөгөө_2020.pdf