blog

2020 оны гишүүнчлэл

        МАМБХолбооны 2020 оны гишүүнчлэлийн бүртгэл явагдаж байна. Гишүүн байгууллагуудаас FLSmidth Mongolia ХХК, Ханлаб ХХК болон Верадико Монголиа ХХК-ууд тус тус 2020 оны гишүүнчлэлээ баталгаажуулж, гэрчилгээгээ гардан авлаа. Холбоонд гишүүнээр элсэх заавар мэдээллийг энд дарж үзнэ үү. Мөн Гишүүнчлэлийн харилцааг зохицуулах журамтай энд дарж танилцан дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.