blog

Санамж бичиг байгууллаа

МАМБХолбоо Майнинг технологи энд экуйпмент ХХК-тай  уул уурхайн үйл ажиллагаанаас гарч буй тоосжилтыг бууруулах болон бусад зорилтот чиглэлд хамтарсан судалгааны ажил хийх, симпозиум, олон улсын уулзалт, хурал, семинар зохион байгуулах болон судалгаа шинжилгээний ажлын үр дүн, шинжлэх ухаан технологийн мэдээллүүдийг харилцан солилцох чиглэлээр хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа.

Санамж бичгийг хавсралтаас үзнэ үү.

Файлууд
санамж_МТЭЭ.pdf