blog

МАМБХолбооны шагналын журам

МАМБХолбоо нь холбооны үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, ашигт малтмал баяжуулалтын шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх үйлсэд гишүүдийн оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлж, тэдний идэвх санаачлагыг өрнүүлэх зорилгоор холбооны гишүүд болон гишүүн байгууллагуудыг дүрмийн дагуу шагнаж урамшуулсаар ирсэн. Бид жил бүр ээлжит бүх гишүүдийн хурлыг зохион байгуулж, холбооны дүрэмд заагдсан шалгуурын дагуу ажил үйлсээрээ манлайлагч гишүүд, байгууллагуудаас "Хүндэт баяжуулагч", "Тэргүүний баяжуулагч", "Оны шилдэг баяжуулагч" нарыг шалгаруулж, шагнаж урамшуулдаг бөгөөд хавсаралтаар шагналын журмыг орууллаа.

Файлууд
Шагналын_журам_2020.pdf