blog

Сургалтын дэлгэрэнгүй агуулга

МАМБХолбооноос Энержи ресурс ХХК-ийн Ерөнхий баяжуулагч, холбооны гишүүн Д.Долгорын санаачлагаар, "Нүүрсний баяжуулалтын технологийн мэргэшүүлэх сургалт"-ыг зохион байгуулахаар болсон билээ. Уг сургалт нь 3 өдрийн турш үргэлжлэх ба сургалтын урилга, хөтөлбөрийг гишүүд дэмжигчдэд цахим хэрэгслүүдийг ашиглан хүргээд байна. Нүүрсний баяжуулалтын технологийн чиглэлээр мэргэшүүлэх тус сургалт нь гүнзгийрүүлсэн шатны мэдлэгийг инженерүүдэд олгох бөгөөд сургалтын дэлгэрэнгүй агуулгийг хавсралтаар орууллаа.Файлууд
Coal_Processing_training_topics_Advanced_28_08_2020.docx