blog

Санамж бичиг байгууллаа

        МАМБХолбоо Их говийн илч ХХК-тай хамтарсан судалгааны ажил хийх, симпозиум, олон улсын уулзалт, хурал, семинар зохион байгуулах болон судалгаа шинжилгээний ажлын үр дүн, шинжлэх ухаан технологийн мэдээллүүдийг харилцан солилцох чиглэлээр хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа. 


Санамж бичгийг хавсралтаас үзнэ үү.

Файлууд
Их_говийн_илч_ХХК.pdf