blog

Уул уурхайн мэргэшсэн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм

          Монгол Улсын мэргэшсэн инженерийн зэргийг шинээр авсан болон сунгалтаа хийж, баталгаажуулсан инженерүүд "Уул уурхайн мэргэшсэн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм"-ийг баримталж ажиллахыг анхаарна уу. 

Файлууд
Ёс_зүйн_дүрэм_2021-08-25.pdf