Холбоонд гишүүний эдлэх эрх:

  1. МАМБХолбооноос зохион байгуулах сургалт, семинар, эрхлэн гаргаж буй мэргэжлийн сурах бичиг, гарын авлагийг тухайн үнээс 25% хөнгөлөлт эдлэн авах боломжтой.
  2. Гишүүдэд жил бүр зохион байгууллагддаг Холбооны чуулга уулзалтанд оролцон бусад уул уурхайн компаниудын мэдлэг, чадвар, туршлагаас суралцан цаашид хамтран ажиллах боломжийг олгоно.
  3. Холбооны үйл ажиллагаа, зохион байгуулалт, удирдлага, гишүүдийн асуудлаар мэдээлэл авах, санал гаргах, зөвлөгөө өгөх, шаардлага тавих зэргээр санал бодлоо илэрхийлэх.
  4. Мэргэжлийнхээ дагуу ажилд зуучлуулах, сургалтанд хамрагдах эрхтэй.
  5. Холбооны удирдах бүрэлдэхүүнд нэрээ дэвшүүлэх, сонгох, сонгогдох эрхтэй.

Холбоонд гишүүний хүлээх үүрэг:

  1. Холбооны эрхэм зорилго, зорилтыг дэмжин ажиллах, үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох.
  2. Холбооны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэх, хурлаас гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх.
  3. Холбооны дүрэм журмыг чанд сахих, гишүүний хураамжийг тогтсон хугацаанд төлөх.

Энд дарж анкет татаж авна уу. Та анкетаа бөглөөд [email protected] хаягаар илгээнэ үү.